Waarom

Ervaring van vele jaren heeft laten zien dat sportaccommodaties nogal eens van eigenaar wisselen : van gemeente naar stichting en vice versa. De recente gemeentelijke herindelingen in ons land hebben tot gevolg gehad dat de nieuwe gemeenten meerdere sportaccommodaties in beheer hebben gekregen.

Hoewel gemeenten een taak hebben tot het in stand houden van voorzieningen en het bevorderen van de gezondheid van de bevolking vormt de bedrijfsvoering van sportaccommodaties steeds een zware last. Het sluitend krijgen van de begrotingen is een knelpunt. Van oudsher zijn gemeenten gewend op non-profitbasis te werken, maar hebben de intentie meer bedrijfsmatig en marktconform te gaan opereren.

In het omschakelen van de non-profit cultuur naar profit bedrijfsvoering wil Sportintegraal de schakel zijn. Of tussen gemeente en stichting.

Deze omschakeling voorkomt kapitaalvernietiging door het sluiten van sportaccommodaties en houdt de gezondheidsbevorderende voorzieningen in stand in deze tijd van bewegingsarmoede en overgewichtsproblematiek.