Wat

Om te kunnen schakelen tussen non-profit- en profitbedrijfsvoering is een integrale aanpak nodig. Sportintegraal biedt een totaalpakket aan interventies en ondersteuning: van personeelsbeleid en technische maatregelen tot PR en marketing. Steeds is het aandachtspunt efficiencyverbetering.